Privatlivspolitik og sikkerhed

Havanna Luma er gjort bekendt med GDPR-lovgivningen á 25. maj 2018.

I bestræbelsen på at overholde lovgivningen, kan oplyses følgende: Ved sign-up til produkter, spaces eller events indsamles oplysninger om navn og email-adresse.

De indsamlede oplysninger om navn og email opbevares udelukkende hos de services jeg anvender i mit arbejde; Kajabi, Webinarjam, GoToMeeting og Zoom, der overholder de af GDPR-lovgivningen udstukne retningslinier for sikker og ansvarsfuld opbevaring af dine oplysninger. 

De indsamlede oplysninger bruges til udsendelse af dét materiale, som den enkelte ved køb/tilmelding er berettiget til, samt markedsføring af mine ydelser (dersom der er givet tilladelse til det). Der videregives kun oplysninger til tredjeparter i forbindelse med markedsføring af Havanna Luma. Tredjepart har ikke tilladelse til at videresælge eller benytte de indsamlede oplysninger til anden brug end ovenstående.

Jeg har ligeledes sikret mig forsvarlige aftaler vedrørende databehandling af alle øvrige programmer og samarbejdspartnere. Disse udgør først og fremmest Facebook (pixels), Google Analytics, Kajabi, Cloudflare og Amazon Web Services, samt disses samarbejdspartnere.

Havanna Luma indsamler data og cookies af forskellige typer. Disse er: 

Almindelige cookies og tracking: Som de fleste hjemmesider og online services, anvender Havanna Luma cookies og tracking af lignende type for at indsamle særlige typer af information til analyse og forbedring af mine services. En cookie er et lille stykke kode og/eller data, der giver din elektroniske enhed et anonymt ID, så websites og online services kan genkende dig i dit besøg. Cookies sendes fra det pågældende website til din egen browser, og gemmes på din enhed.

Du kan til enhver tid selv slette de cookies din enhed har gemt fra en enkelt, eller fra alle besøgte websites. Du kan også tilpasse din browser, så den altid afviser brugen af cookies. Vær dog opmærksom på, at visse services kræver accept af cookies for at fungere. Det betyder, at du ved afvisning ikke længere at kunne bruge visse sider, spaces og services.

Sikkerheds-cookies: Af hensyn til din og vores sikkerhed, anvendes cookies der gør brugen af websites og spaces sikker for alle parter.

Præference-cookies: Dine præferencer og selvvalgte indstillinger gemmes muligvis, så du ikke behøver indtaste disse på ny ved genbesøg på en side.

Bruger-data: Jeg indsamler muligvis information om hvordan du tilgår og bruger en service. Det kan f.eks. være din computers IP adresse, hvilke sider på mine websites du besøger, hvilken browser du anvender, tidspunkt og varighed for dit besøg, browser type o.lign. 

Fysisk lokation: Igennem Fb pixels o.lign indsamler jeg muligvis information om din omtrentlige placering, så jeg dels overholder love og retningslinjer for det pågældende land/område, og dels så jeg kan tilpasse indhold der er relevant for dig i dit område, f.eks. tilbud om fysiske workshops mm. 

Opbevaring af private sessioner optaget på lyd eller video: Du gøres altid opmærksom på det, hvis jeg optager en privat session med lyd eller video. Optagelsens eneste formål er at give dig adgang til at gense/genlytte. Du kan, hvis ønsket, frabede dig at samtalen optages. Efter sessionen modtager du et link til download af din session med en tidsfrist for download. Ca. 4 uger efter fremsendelse af dit link sletter jeg optagelsen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Derved har jeg ikke længere adgang til sessionen og opbevarer ingen informationer herfra om dig.

En eventuel anden brug af sessionen - f.eks. til undervisning - vil aldrig ske uden udtrykkelig skriftlig samtykke fra dig. På samme måde vil ingen anden få adgang til din optagelse, uden en forudgående skriftlig aftale med dig, hvor formål og omfang tydeligt fremgår.

Opbevaring og brug af fælles online-workshops og sessioner: Optagede onlineworkshops og fælles sessioner kan være tilgængelige i lukkede rum, eller på frit tilgængelige medier som f.eks. Youtube og Facebook - afhængigt af typen. Undervejs oplæser jeg ofte delinger og spørgsmål fra deltagerne. I nogle sessioner og workshops nævner jeg ikke navne, hvorved alle delinger og spørgsmål er anonyme. På andre nævnes deltagerne ved fornavn, men ikke med fuldt navn. Herved kan dit fornavn og din deling være tilgængelige for at andre kan se/høre den. 

Har du et særligt fornavn, der betyder at du alligevel føler dig let genkendelig, og har du lavet en særlig sårbar deling på en workshop, som du ikke ønsker skal være tilgængelig, kan du rette henvendelse til Havanna Luma. Så vil jeg redigere dit navn ud af videoerne og/eller på anden måde imødekomme dit ønske, så du føler dig tryg.

Optagne sessioner og workshops kan i visse tilfælde også blive udgivet som faste digitale produkter tilgængelig for andre, efter optagelse. Ovennævnte observationer samt dine rettigheder vedr. sletning af navn og/eller delinger er ligeledes gældende her. 

Tilmelding til nyhedsbrev:

Ved sign-up til produkter, hvor du samtidig accepterer at modtage mit nyhedsbrev, er dette specifikt angivet ved den pågældende sign-up box. Det er til enhver tid muligt at afmelde sig nyhedsbrevet (link nederst i alle udsendte emails).

Opbevaring af kreditkortoplysninger:

Køber du et online produkt hvor du betaler via kreditkort, vil dine kreditkortoplysninger blive gemt sikkert hos Kajabi og Stripe. Disse oplysninger har Havanna Luma ikke adgang til.

Indsigt og fortrydelse mm:

Det er til enhver tid (indenfor rimelighedens grænser og når det tjener et rimeligt formål) muligt at bede om indblik i hvilke oplysninger og data jeg har på dig.

Da det kan tage lang administrationstid at indsamle alle oplysninger inkl. cookies hos alle samarbejdspartnere mm, forbeholder jeg mig ret til at afvise hvad jeg vurderer som urimelige forespørgsler. En urimelig forespørgsel kunne f.eks. (men ikke udelukkende) være flere forespørgsler på det samme, indenfor en periode på et år.

Alle indsamlede cookies, og oplysninger vedrørende navn og email opbevares som udgangspunkt indtil du tilbagekalder dit samtykke. Det kan du til enhver tid gøre, ved at sende mig en mail.

Ved tilbagekaldelse af samtykke, bortfalder adgangen til dine online produkter, ligesom det ikke er muligt at bruge hjemmesiden uden indsamling af cookies. Du kan til enhver tid klage til mig via mail, og/eller indsende en klage over mig og min behandling af dine oplysninger, via datatilsynet.

Senest opdateret d. 15/8 2021

Havanna Luma

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.