Handelsbetingelser

 

Ved brug af havannaluma.dk, tilhørende spaces, anvendelse af alle former for services og produkter udbudt af Havanna Luma, gælder følgende vilkår og betingelser.

Ved brug af sitet, booking, anvendelse og/eller køb af services og produkter, anerkender du at du har læst og forstået vilkår og betingelser, og at du samtykker til disse.

 

Fortrydelse, afbetaling, returnering og ombytning: Handelsbetingelserne for Havanna Luma følger almindelig dansk lovgivning. Der gives således 14 dages fuld returret fra købsdatoen.

Ved køb af et digitalt produkt som f.eks. et onlineforløb/kursus/uddannelse mm., eller en personlig ydelse (som f.eks. en personlig session) bortfalder returretten dog omgående, da det ikke er muligt at returnere disse.

Efter de 14 dage, er det ikke længere muligt at få pengene retur. Det er dog altid muligt at bytte et produkt som ikke allerede er modtaget, til et hvilket som helst andet produkt jeg udbyder, eller at få et tilgodebevis, ligesom det også er muligt at videregive/sælge sit køb til en anden.

Særligt vedrørende retreats: Tilmelding er bindende. Det er muligt at aflyse din tilmelding mod et refusionsgebyr på 2000 kr. Ved aflysning mindre end 30 dage før gives ingen refusion. Dog er det muligt at videresælge sin plads, komme på venteliste til det næste retreat, eller bytte pladsen til et andet produkt. Det anbefales at tegne en forsikring i tilfælde af sygdom. 

Ved køb af abonnementsydelser, kan abonnementet opsiges når som helst (medmindre andet er angivet), til udløb af den periode der er betalt for. Allerede betalte perioder refunderes ikke.

Vær venligst opmærksom på, at køb af et produkt på afbetaling, ikke er at ligestille med et abonnement. Et abonnement kan opsiges, hvorimod en afbetalingsordning er en bindende aftale, ligestillet med et køb hvor der er betalt fuld pris på én gang. Aftalen løber derfor indtil produktet er betalt fuldt ud. Ved indgåelse af en afbetalingsordning påløber der typisk et adminstrationsgebyr. Følges aftalen ikke, kan der påløbe først rykkergebyrer, hvorefter sagen kan overdrages til inddrivelse hos inkasso.

Jeg ønsker dog altid den bedste energi for alle involverede parter, så kan du ikke betale, så kontakt mig via mail. Jeg vil altid bestræbe mig på at finde en god løsning.

 

Produktrettigheder, copyright etc.: Alle rettigheder til produkter tilhører Havanna Luma, og ved køb har du licens til at benytte produktet personligt.

Med i handlen får du taknemmelighed og god energi, fra mig til dig. Til gengæld er det ikke tilladt at dele, sælge, kopiere, udlåne eller på nogen anden måde videregive materialet eller dele af dette, uden forudgående skriftligt samtykke fra Havanna Luma. Ved overtrædelse kan der ske retsforfølgelse. Undtaget af dette er læringen, den gode energi og taknemmelighed, som gerne må deles i rigelige mængder med resten af verden.

 

Personlige forudsætninger for brug af services, produkter, sessioner, workshops etc.: Havanna Luma udbyder undervisning og sessioner af vejledende karakter til brug for personlig udvikling, hos balancerede mennesker med plads til og mod på selvstændigt arbejde med sig selv.

Lider du af nogen former for personlighedsforstyrrelse, psykisk sygdom, er du i mental ubalance grundet krise eller chok, eller i det hele taget på anden måde psykisk sårbar, frarådes deltagelse på det kraftigste. Ved behov for hjælp til disse, bør du i stedet søge egen læge. 

 

Ansvarsfraskrivelse: For alle former for serviceydelser, sessioner, forløb, uddannelser o.lign. gælder det, at resultater og udbytte vil være individuelt. Resultater opstår som følge af en parathed, åbenhed og evne til at tage materiale og vejledning ind, villighed til at arbejde dedikeret med det, samt villighed til at italesætte udfordringer og indre modstand undervejs.

Da alles individuelle processer, livsomstændigheder, standpunkter og forståelser er forskellige, vil oplevelserne af produkter, ydelser og forløb mm., givetvis blive tilsvarende forskellige. Havanna Luma tilstræber efter bedste evne at vejlede og støtte den enkelte, men giver ingen garanti for resultater af mental, psykologisk, sundhedsmæssig, spirituel, økonomisk eller materiel karakter, og kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab, indirekte opstået som følge af valg, som klienten træffer på baggrund af deltagelse i sessioner, uddannelse, forløb mm.

 

Særlige forhold vedrørende brug/videreformidling af energi og energetisk læring: Jeg oplever ikke energi som noget der kan ejes eller tages patent på - energi og læring er til alle, og jo flere den når ud til, jo bedre for alle. Derfor har du min tilladelse til selv at videreformidle dét du lærer hos mig, under følgende forudsætninger, så det overholder den energetiske lov om lige udveksling:

1) Hvis du lige har lært det, er der rigtig god energi i, at du i din egen videreformidling nævner, at det er noget du har lært af mig. På denne måde løber noget af energien tilbage til mig, og alle får gavn af det. 
2) Når du har arbejdet med dét du har lært i lidt tid, vil du sikkert begynde at bruge det på din egen måde, og gøre dig dine egne erfaringer. Dén energi og viden du har fået til rådighed, bliver langsomt til dit eget. Når du mærker at du har fået godt fodfæste og erfaring i det på din egen måde, kan du give det et andet navn, og kalde det dit eget, når du videreformidler det.

At overholde disse principper i din egen videreformidling sikrer at loven om lige udveksling overholdes, og det er vigtigt for den gode energi i dit eget arbejde. Ligeledes sikrer det også at noget af den gode energi på samme vis løber tilbage til dig, når andre videreformidler dét de har lært af dig. Og så er der balance igennem alle led.

 

Hvis du ønsker at klage: Ved spørgsmål og tvivl kan du kontakte Havanna Luma på [email protected]. Ønsker du efter kommunikation med Havanna Luma fortsat at klage, kan det ske ved at rette henvendelse til Center for klageløsning

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.