Aktiveringen af Ny Tids bevidsthed i dig

Uncategorized Dec 11, 2021

 

Tiden er inde til at vikle sig ud af indre begrænsninger og besværligheder, og træde ind i enkelthed og kærlighed.

Lige om lidt træder vi ind i 2022. Dét år, der mærkes til at blive det vigtigste i vores indtræden i Den Nye Tid, næst efter 2012. Vi er nu så langt med processen, at jeg tror alle mennesker på planeten mærker strømningerne, på den ene eller anden måde.

Det er tid til en statusopdatering på processen, og en indføring i, hvad det er for en overgang vi står i lige nu, med 1212-portalen og 2112-portalen som to af årets stærkeste overgange. Hvad betyder det for dig rent menneskeligt? Hvad betyder det for de strømninger og processer der udspiller sig kollektivt og globalt? Og hvad betyder det i det helt store billede? Her får du mit perspektiv på det alt sammen.

Det bliver en længere beskrivelse, og er du sådan én der ikke har tålmodighed til lange tekster, så vil jeg gerne gøre det nemt for dig.

 

Her får du først links til de afholdte 1212-begivenheder (replay): 

1212-ceremoni med aktivering af Ny Tids Bevidsthed for alle:
Kan ses i online-universet "Soul Shine". Er du ikke allerede medlem, kan du blive det her. 

Træd ind i Den Nye Tid med kærlighed, lys og støtte.
I samarbejde med Kisser Paludan.
Kan ses i fb-grupperne Samklang og Spirituelle i Den Nye Tid.

Træning i Ny Tids energi og muligheder, særligt for dig med eget virke/business.
Kan ses i online-universet "Energetisk Powerbusiness". Er du ikke allerede medlem, kan du blive det her.

 

Beskrivelsen er opdelt med følgende overskrifter, så du kan springe frem og tilbage i dét du har lyst til at læse:
  • Det seneste års processer, der har ført os frem til nu.
  • Tiden frem mod d. 12/12: Hvorfor alt sejler, og intet fungerer.
  • 1212-portalen og aktiveringen af Ny Tids bevidsthed.
  • Hvilken betydning har overgangen for dig? Kollektivt og globalt? I det helt store perspektiv?
  • De kommende måneder og hvad vi kan forvente.

 

Det seneste års processer, der har ført os frem til nu.

Det har i sandhed været et livsændrende år. D. 21/12 2020, oplevede vi én af de største energetiske begivenheder i menneskets historie - et ”energetisk big bang” (du kan læse mere om betydningen her). Denne eksplosion af lys, markerede jordens energetiske indtræden i Den Nye Tid. En bevægelse, der gradvist har udfoldet sig siden 2012, og som fortsat vil udfolde sig i de kommende år. 

Men én ting er indtræden i energi.. transformation og skift sker ofte omgående og helt umiddelbart i energien. Noget andet er den fysiske verden, der har den tungeste vibration, og derfor skal bruge længere tid på at kunne følge med. Derfor skete den fysiske indtræden i Ny Tid for kloden først små tre måneder senere, nemlig d. 12/2 2021. 

Det er vigtigt at forstå, at alle disse processer er gradvise. Ligesom hvis du langsomt hælder vand ned i et glas fyldt med olie. Først er der mest olie. Men bliver du ved, så vil du nå til dét punkt hvor der er en anelse mere vand, end der er olie. Da kan man endelig sige, at der er mest vand i glasset. Det er dén tærskel vi nåede til d. 12/2 i år. Det punkt, hvor vi er mere i Den Nye Tids energi, end vi er i den gamle. Bliver vi herfra ved med at hælde vand i glasset (det gør vi, og det går stærkt), så vil vi på et tidspunkt nå dertil, hvor vandet har "skubbet" al olien op over kanten af glasset, og der kun er vand tilbage. Til dén tid er processen med vores indtræden i Den Nye Tid, fuldendt.

Men med d. 12/2 var vi slet, slet ikke færdige med årets store processer - de var først blevet skudt rigtigt i gang. Har du fulgt med i mit og mine nærmeste kollegaers arbejde, så ved du at vi (og mange, mange andre energiarbejdere) i foråret forberedte dét der er blevet beskrevet som menneskets genbesjæling.

Og genbesjælingen er netop det store tema for sommermånederne, hvor vi alle har gennemgået en intens proces, der muliggør, at sjælen får bedre fat i det menneskelige liv.

At den får mulighed for at hjælpe os med at navigere og få fodfæste dér, hvor traumer, skævvridninger og blokeringer gør, at vi ikke har fodfæste i livet.

 

Tiden frem mod d. 12/12: Hvorfor alt sejler, og intet fungerer.

Men sandsynligheden for, at du dette efterår har oplevet det stik modsatte, er ret stor. I stedet for følelsen af bedre fodfæste, har rigtig mange (mig selv inklusive) oplevet, at "miste taget" om livet. At noget falder helt fra hinanden. At vi lige pludselig føler, at vi ikke kan finde ud af at være mennesker længere. At de strategier og handlemåder vi plejer at navigere i livet med, pludselig ikke længere fungerer. Mange er i processen blevet lidt forskrækkede over at miste grebet, og det har ført til ærlige, nøgne møder med os selv.

Vi har set os selv i øjnene på måder, vi før er løbet væk fra.

Genkender du bidder af ovenstående? Så det er faktisk et hint om, at du er én af dem, der er gået bevidst igennem genbesjælings-processen - også selvom du måske ikke har været klar over det.

Efterårets processer er hints om, at sjælen netop har fået bedre fodfæste, og nu er i gang med at hjælpe dig med en indre oprydning.

Selvom jorden allerede i februar overgik til Den Nye Tid - så aktiveres Ny Tids Bevidsthed først d. 12/12 i os mennesker, i forbindelse med dét der betegnes som genfødslen ind i  Den Nye Tid.

I denne proces er vi i gang med at afskrælle de måder at være i verden på, der er skabt ud fra slægtsarv, tidlige barndomstraumer mm. Og det betyder rent praktisk, at de gamle måder at eksistere og fungere på, holder op med at fungere for os. Det er her, det kan ligne, at livet "bryder sammen" og vi mister grebet. Intet fungerer - selv det energetiske flow (samarbejde med energien, manifestering osv) er holdt op med at fungere. Og vi befinder os lige nu i et meget specielt "overgangsflow", der virker for nogen, men hele tiden skifter, og kan være svært at "fange".

Det er ikke sjovt - slet ikke for egoet, der elsker kontrol. Men det er nødvendigt.

Ligesom du ikke kan skifte fra 4. til 5. gear uden at træde koblingen ned, så kan du heller ikke skifte fra Gammel Tids bevidsthed til den nye, uden at koble ud imellem de to. Et andet billede: Du er i gang med at tømme køleskabet for gamle madvarer, der for længst har overskredet datoen for holdbarhed, så du kan fylde det med nye, anderledes, friske, nærende ting. 

D. 11/11 blev Ny Tids bevidsthed "installeret". Men ligesom hvis du får lagt f.eks. fjernvarme ind, så er der en dato for hvornår det grove arbejde udføres, og en dato for hvornår der tændes for tilslutningen. 

 

1212-portalen og aktiveringen af Ny Tids bevidsthed.

... og så er vi fremme ved nuet og skiftet denne weekend. Som netop er aktiveringen... genfødslen. Dét punkt, hvorfra vi gradvist vil begynde at kunne få øje på hjælpen fra sjælen. Herfra, hvor vi langsomt vil kunne opleve et helt nyt udsyn i livet. En anden måde at se og forholde sig til verden og livet på. 

Og d. 21/12 har vi så endnu en meget vigtig milepæl, hvor vi bl.a. foretager et skifte fra 5D til 7D. Det var længe overbevisningen, at jorden og menneskeheden med skiftet ind i Den Nye Tid, skulle bevæge sig fra 3D til 5D og stoppe dér. Men fordi vi faktisk klarer det væsentligt bedre end forventet, så blev det besluttet at tage skiftet ind i 7D med i samme omgang. Og dette er én af årsagerne til, at mange mennesker har oplevet året som ekstra intenst.

Vi vågner ikke i morgen, og så er alt rosenrødt og fantastisk. Alt foregår gradvist, så alle dele af os kan følge med. Selvom Ny Tids Bevidsthed aktiveres nu, så vil der gå nogle måneder - frem til februar - før aktiveringen er helt udfoldet.

Dét vi kan vælge at holde øje med er: Får jeg gradvist nemmere ved at navigere i dét der er svært? Ændrer den måde jeg opfatter livet sig? Hvis jeg for et år siden stod i de samme udfordringer, som jeg står i nu - hvordan ville jeg så have klaret det?

Ofte får vi øje på, at vores kapacitet er vokset ganske betydeligt. Og vil fortsætte med at vokse. At dét der ville have knækket os helt for et år siden, mere føles som et større bump på vejen, uden at vi dog vælter af det.

Hvordan vil det så føles, når Ny Tids bevidsthed aktiveres i dig? Vi vil alle opleve det individuelt. Og der er selvfølgelig både forskel på, hvor sensitiv og opmærksom du er. Hvordan du tager det ind. Og så oplever vi det tilmed forskudt; nogen er allerede delvist aktiveret. Størstedelen aktiveres i morgen. Og så er der nogen, der først aktiveres senere. Derfor kan jeg kun sætte nogle generelle beskrivelser på. Tag dét der resonerer og mærkes sandt for dig, og lad resten ligge.

 

Tid: Opfattelsen og forståelsen af tid ændrer sig på dybere planer fra horisontalt til vertikalt.

I stedet for at se tiden som en horisontal linje vi selv bevæger os frem på, så flippes denne linje vertikalt med dig som udgangspunkt. Her er der kun ét punkt; nuet. Fortid, nutid og fremtid ligger nu i dette ene punkt. Sådan har det altid været i de højere dimensioner, hvor tid reelt ikke eksisterer. Men i vores praktiske hverdagsbevidsthed, har det for mange været svært at fornemme. Selvom vi stadig vil bruge datoer og klokkeslet som strukturer vi i hverdagen kan navigere i, så vil oplevelsen på et dybere plan ændre sig. Mange har allerede i efteråret mærket denne strømning og forståelse åbne sig.

 

Nærvær: I takt med at tidsoplevelsen bliver vertikal, og vi af sjælen får hjælp til at indtage de dele af os hvor vi ikke havde fodfæste, åbner nærværet sig.

Langsomt som vi bliver tryggere og vænner os til det, vil det blive mere og mere uinteressant at "løbe væk" og lade sig distrahere. Vi vil langsomt få en stærkere fornemmelse af, hvor mange kræfter det faktisk koster os, ikke at være til stede. Så i stedet for at bakse med at være nærværende - som mange mennesker lige nu har svært ved - så vil det langsomt blive sværere og sværere, ikke at være det.

Dette skyldes også, at tidsopfattelsen bliver vertikal. Så selv, hvis vi forholder os til fortid eller fremtid, så gør vi det fra et nærværende sted. Fordi der kun er ét nu, hvor det hele udspiller sig, og det eneste sted at møde det, er her og nu.

 

Sjæl og hjerte: I takt med at sjælen får bedre og bedre fat, og du langsomt åbner og udlever din version af Ny Tids Bevidsthed, så vil dine dybeste sjæls- og hjerteværdier blive tydeligere.

Det betyder, at de steder hvor du måske lever i "undgå-noget-ubehageligt-mode", vil du gradvist navigere mere i overensstemmelse med hjertets kalden - selv hvis det kræver at se det ubehagelige i øjnene. Det betyder også, at evnen til at lukke øjnene og være "blinde" når vi skader os selv eller andre, vil falde bort i dét tempo vi er klar til.

 

Helhed: De fleste mennesker lever deres liv på en måde, hvor de - bevidst eller ubevidst - forsøger at kompensere for de steder indeni, hvor traumer og blokeringer har resulteret i uindtagede rum.

Dvs. hvis jeg f.eks. ikke føler mig værdig, så kan det blive ekstra vigtigt for mig at dygtiggøre mig i en grad langt ud over det nødvendige, for at sikre mig at jeg er værdig. Det får mig dybest set ikke til at føle mig værdig - men jeg prøver. På denne måde søger vi at skabe balance og kompensere for alt dét vi føler, at vi "ikke er", og som vi føler at vi "burde være". Med sjælens hjælp og gradvise, bløde indtagen af disse rum, kan vi langsomt slippe behovet for at kompensere, i takt med at vi føler at "vi er". Heri sker ophelingen, og vores oplevelse af os selv og livet, bliver mere stabil og jævn, på en god og sund måde.

Du kommer ikke til at opleve alt dette på én gang. Måske vil du ikke en gang kunne genkende en ændring om en måned eller to. Men hvis du eventuelt gemmer indlægget og læser det igen om et halvt eller et helt år, så lur mig, om ikke du bliver overrasket over, hvor meget du alligevel kan se, at der er sket.

 

Hvilken betydning har det så i et kollektivt og globalt perspektiv? Det giver næsten sig selv. Efterhånden som flere mennesker får fodfæste i de indre dele, der har givet uafbalancerede udadreaktioner og får dem udlignet med hjælp fra sjælen, så vil der langsomt ikke længere være behov for at overkompensere. Der vil ikke være behov for at hævde sig i forhold til andre. Ikke være behov for at skrabe grådigt til sig. Der vil ikke være behov for at løfte sig selv på andres bekostning. Jo mere vi er i fred med os selv og alle vores uperfekte dele, jo mere vil vi være i fred med andres.

Det vil være et afgørende skridt i retningen mod alt dét vi drømmer om i verden: fred, fællesskab, omtanke for hinanden og for jorden. At respekten for liv og for hinanden bliver et bærende element i dén måde verden er skruet sammen på.

 

På de helt store planer, er den guddommelige feminine energi ved at blive hentet hjem, og blive forenet med den maskuline i universets centrum. Et stykke af hendes energi, der har været væk, er hentet tilbage fra de yderste kanter af universet. Den maskuline skaber, "Faderen" og den feminine skaber "Moderen", er i en sammensmeltningsproces.

I virkeligheden kunne jeg skrive en hel roman, alene om dét der sker, set fra de store perspektiver. Men før dette indlæg ender med reelt at være af romanlængde, vil jeg holde mig selv lidt i snor og nøjes med at sige, at..

.. lykkes vi med alt dét der udfolder sig i disse dage, måneder og år, så ender vi med at kunne omgøre dét der er gået skævt energimæssigt igennem universets historie.

Så det er en "big deal". Meget større end vi overhovedet kan forestille os. Og indtil videre, så klarer vi det bedre, end det var forudset. Tidslinjerne opdateres løbende, og det ser ud til at vi når igennem før det var "planlagt".

 

De kommende måneder og hvad vi kan forvente.

Efterhånden som gamle reservoirer af tunge følelser i fællesfelterne "bruser af" (det er i øvrigt en del af forklaringen på, hvorfor bølgerne går så højt i forhold til pandemien mm.), så mærkes det til at der fra foråret kommer en periode med en blød afmatning.

En periode, hvor vi holder op med at puste til konflikter, og i stedet står mere fast i os selv, uden kampenergi. Det skal på ingen måde forveksles med at give op eller trække sig sammen indeni.

Det er som at træde ind i et bevidsthedslag, hvor kampen ikke eksisterer.

Bevægelsen mærkes til at hjælpe os alle med at tydeliggøre, hvor vi selv kommer til at skabe kamp indeni. Og hvilke steder i vores ydre liv, vi kommer til at iscenesætte denne kamp, med andre mennesker som statister.

2022 er året, hvor vi med hjælp fra sjælen kan begynde at udfolde os selv på helt nye måder. Og derigennem kan begynde at udfolde og skabe en verden med et dybere, menneskeligt fællesskab. Vi kommer til at træffe store, vigtige valg næste år. Og jeg bliver så fyldt med varme, optimisme, blødhed, sårbarhed, styrke og håb, når jeg mærker ind i det.

 

Sikke en omgang! Både i energien og i teksten. Der er godt gang i de indre "gryder", og det har der været længe. Jeg glæder mig til udløsningen og forløsningen d. 12/12. Og glæder mig til at dele det hele med dig.

Kærligst, Havanna

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.