Tegn på Den Nye Tid - realitet eller luftkasteller?

Uncategorized Dec 23, 2021

 

Forleden havde jeg en givende kommunikation med et fint menneske, som ikke var specielt optimistisk omkring dén retning verden bevæger sig i.

Vedkommende er sensitiv og åben for energier, men gav ikke meget for snakken om Den Nye Tid og paradigmeskift, som han ikke kunne se konkrete beviser på i den virkelige verden. Faktisk så han nærmest det stik modsatte.

Jeg er meget taknemmelig for, at dette menneske – trods et (fuldt forståeligt) tab af tillid til snakken om skifte og til mennesker som mig - alligevel tog sig tid til at kommunikere med mig, og fortælle om hans oplevelser. Det mærkedes så fint, og det inspirerede mig til at lave dette indlæg.

 
For ja – kigger du dig omkring i verden, så er det ikke just konkrete beviser for indtræden i hjertets tidsalder, vi ser flest af på overfladen.

Hvis vi ikke reelt kommer til at se det i den fysiske verden, så vil det jo ikke være andet end luftkasteller, som nogen tror på, men som ikke er virkeligt. Har du det på samme måde, eller vil du bare gerne have mere konkrete, håndgribelige tegn på skiftet, så læs med her.

Hvis det er nyt for dig, at vi står midt i et paradigmeskift, eller ved du ikke hvad Den Nye Tid indebærer, så kan du læse mere om baggrunden og mit personlige perspektiv i blogindlægget om 1212-transitten (eller se den video, som Kisser Paludan og jeg har lavet om emnet – der er links øverst i 1212-indlægget). Uden en bagvedliggende forståelse, kan der måske være nogle ting i dette indlæg, der ikke vil give mening for alle.

 
Først et par korte, indledende betragtninger for at skabe fælles ramme for intention, forståelse og fortolkning af beskrivelsen.

Når vi taler om energier i spirituel kontekst, er vi stadig en del år væk fra at kunne arbejde med beviser på et videnskabeligt plan. At kunne se ting, som vi ikke kan bevise, er et hverdagsvilkår for de, der arbejder med energier. Det skyldes dels at vi i energien kan blive vist ting, der ikke er ægte, men som vi bliver vist af andre årsager. Det kan der i sig selv skrives et helt blogindlæg omkring. Og dels mangler et betydeligt stykke brobygningsarbejde imellem dét vi ser og videnskaben.

Derfor er det et vigtigt udgangspunkt, ikke at tale om beviser.

I stedet observerer jeg tegn, både i energien, indeni mig selv, og i den fysiske verden. Hvis jeg i energien kanaliserer en forståelse for noget, som jeg får at vide vil ske, og jeg så efterfølgende ser tegn på at det sker – først i energien, dernæst indeni mig selv, og til sidst i verden omkring mig – så kan jeg stadig ikke bevise, at det skyldes dét skifte der er blevet kommunikeret til mig. Men når der sker dét jeg forventer, også i den fysiske verden, så er det for mig en bekræftelse der indikerer, at der er noget om det. 

Når jeg (og mange andre) oplever denne slags bekræftelser igen og igen, så begynder vi at stole på dem og have tillid til dem. Og begynder måske personligt at se dem som beviser. Men siger du til mig ”Bevis det!” - så kan jeg ikke. Det jeg kan, er at vise dig de tegn jeg selv ser. Og dem kan du frit fortolke, som det virker mest rigtigt for dig.

 

Den grundlæggende ubalance i verden.

Selvom maskuline og feminine energier kan være både balancerede og ubalancerede, så ser jeg fra mit perspektiv stadig den grundlæggende globale ubalance som fraværet af den feminine energi på et større plan.

Kender du sjælslegenden om tabet af Moderen, så kender du beskrivelsen af, hvordan den kosmiske feminine energi gik tabt længe før jordens tilblivelse. Tegnene der indikerer dette, finder vi overalt.

I kristendommen har vi Faderen og Sønnen – men hvor er Moderen og Datteren? Vi ser det i den historiske kvindeundertrykkelse, hvor kvinder blev set som mandens ejendom, og hverken havde ret til egne kroppe, liv eller meninger. En kvindes ord eller styrker regnedes for intet.

 
Og selv i dag er der uligheder mange steder, ligesom maskulin succes, status, effektivitet og resultater, stadig anses for at være feminin empati, fællesskab, balance og trivsel overlegent.

Logik og hjerne trumfer intuition og hjerte. Vi ser det i nogle af verdens største selskaber indenfor stort set alle industrier, hvor profit ufortrødent og succesfuldt trumfer hensyn til klima, natur og menneskeliv. Vi ser det i politik, hvor der tales om at gøre det nødvendige for at sikre klima og velfærd, men erhvervslivets indflydelse betyder, at hensynet til profit sættes før hensynet til planeten. Endda til trods for, at mange tusinde forskere verden over råber op og prøver at gøre alvoren tydelig for regeringer og magthavere.

Mange steder er dét der ligner ligegyldighed overfor den nødvendige balance blevet så udtalt, at den kan virke absurd – nærmest karikeret.

Så hvor er tegnene på, at denne grundlæggende ubalance er i gang med at blive udlignet og transformeret? Set fra et energetisk perspektiv, er der – som jeg ser det – tre vigtige indikatorer.

 

1) Genkomsten af Moderen.

Det første kan kun ses i energien. Til gengæld er vi globalt set mange tusinde energi-arbejdere, der uafhængigt af hinanden, ser det samme. Jeg taler om genkomsten af Moderen, og den begyndende balancering imellem det maskuline og det feminine. Vi får mange informationer om baggrunden, hvordan det sker, hvor vi er henne i processen, ligesom vi bidrager til at få det til at ske igennem vores arbejde. Det er vitterligt en kollektiv opgave, som mange, mange mennesker kærligt og dedikeret bidrager til. Og selvom hvert eneste skridt i processen kræver en ny indsats, og vi ikke kan være sikre på at vi lykkes med det før det er sket – så gør vi det rigtig godt. Faktisk så godt, at vi er ”foran tidsplanen”.

 

2) Energetisk udrensning

Den næste indikator er ”healingskrisen”. Ligesom vi ved sygdom typisk får det allerværst, lige inden vi får det bedre, som et tegn på at immunforsvaret har overtaget og er ved at vinde kampen, så kan det samme siges om den tid vi står i, lige nu. Det ligner en healingskrise.

Når jeg får det vist i energien, får jeg dog et lidt andet billede, som måske er lidt mere retvisende: Har du et glas fyldt med olie, og du begynder at hælde vand ned i glasset, så lægger vandet sig på bunden og skubber olien opad, så den flyder over. Jo mere vand du hælder i glasset, jo mere olie flyder over.

I dette eksempel er olien gammel tids energi, og vand er ny tids energi. Da de energetiske felter er fyldt med reservoirer af denne gamle energi, der er så stor og omfattende, at vi næppe har fantasi til at forestille os det, så er det altså nogle ret anseelige mængder der ”flyder over”.

 
Det er gammel energi, der er kodet dybt ind i vores celle og cellehukommelse (og denne del har videnskaben faktisk bevist) – gamle traumer fra forfædre, overlevelsesmekanismer, frygt, kamp-trang osv.

Da der på nuværende tidspunkt er fyldt så meget vand i glasset (hvis vi fortsætter med denne analogi), at der nu er mere vand, end der er olie, så er det helt forventeligt, at olien flyder ud over det hele, og får det til at se helt forfærdeligt ud.

Et andet billede jeg også er blevet vist i denne sammenhæng, er en flaske med cola. Colaen er fyldt med kulsyre, som dog er under tryk. Du ser derfor ikke rigtig kulsyren, før låget er skruet af, og der begynder at samles bobler på flaskens inderside, samt enkelte bobler der springer i overfladen. Ryster du derimod flasken, så bruser kulsyren så kraftigt at den løber over, og der er brus og cola ud over det hele.

Det var lige et væld af billeder og analogier der boblede frem dér (yes, pun intended). Her ser vi også det magiske ved billedsprog: Det kan hjælpe med at bringe forståelse og enkelthed ind i noget, der i virkeligheden er meget komplekst. 

 
Mange mennesker ser verdens nuværende situation som den værste nogensinde. Der er modstand, kamp, frygt og egoisme at se alle steder. Ser vi det fra dette energetiske perspektiv, så er ”colaen bruset over”.

Mængden af kulsyre (ubalanceret energi i alle afskygninger) er den samme som den har været længe – men den har ligget under tryk i flasken (undertrykt og fortrængt i os selv og i fællesfelterne). Åbningen ind i Den Nye Tid har ”fjernet låget”, så colaen kan bruse af.

Og det er faktisk helt nødvendigt. Skal der være plads til ny tids energi i glasset, så må gammel tids energi flyde over.

Skal årtusinders undertrykte globale ubalancer fordampe hurtigt, så sker det bedst ved at ryste flasken, så det bruser af på kort tid. Har du lagt mærke til, hvor mange mennesker, der i disse tider synes at overreagere på situationer – bliver fyldt med en vrede, frygt- eller kampenergi, der virker ude af proportioner – så er dette forklaringen, ud fra det energetiske perspektiv, som mange har adgang til.

Vi kan forholde os til denne ”afbrusen” ud fra denne forståelse, og lade følelserne bruse igennem os, uden at vi reagerer på dem eller holder fast i dem. På denne måde hjælper vi processen, ved at lade energien fordampe. Griber vi fat i frygten, kæmper imod den, så svarer det til at prøve at stoppe en cola med at bruse over, ved at lægge hånden ovenpå. Så snart vi slipper, bruser den videre, og vi bliver selv tilsølet i cola. Vi kan ligeså godt lade den bruse færdig så balanceret som vi formår – så er det overstået.

Så ”healingskrisen” og de meget kraftige følelsesmæssige reaktioner der får bølgerne til at gå højt i verden, er den anden indikator. Det er ikke noget bevis – men det er forventeligt tegn, hvis vi forstår, at gammel tids energi-reservoirer er så meget større, end vi som mennesker kan begribe. Og at det ikke bare forsvinder, men nødvendigvis må komme frem og op til overfladen, så der bliver gjort plads til det nye. Det er ligeledes forventeligt, at mængderne kan være chokerende for nogen, og at det kan se ud som om at vi bevæger os i den helt forkerte retning, selvom det modsatte (set fra energetisk perspektiv) er tilfældet.

 

3) Det feminine heales i begge køn og bliver synligt.

Den tredje indikator er det øgede fokus på afbalancering af værdier, som er vokset betydeligt i de seneste år. Især blandt yngre generationer, hvor en vågnende bevidsthed om nødvendigheden af at leve i balance med naturen omkring os, bl.a. har ført til, at op imod hver fjerde danske unge i dag har valgt en vegetarisk eller vegansk livsstil, og tallet er fortsat kraftigt stigende. Den øgede efterspørgsel ses også på udbuddet af plantebaserede fødevarer, hvoraf mange kun kunne findes i specialbutikker for blot 3-4 år siden. I dagens Danmark kan du derimod finde plantebaserede alternativer i alle fødevare butikskæder.

 
Efterhånden som den feminine energi vinder indpas, ser vi også en ændring i den kollektive mentalitet vedrørende kvinder og kvindelige værdier.

Mange lægger slet ikke mærke til dette skifte, fordi det sker gradvist og flydende. Et af de steder, hvor det tydeligt ses, er i filmindustrien.

Hollywood og de historier der fortælles, er en god indikator på et større globalt skifte i mentalitet, da producenterne selvfølgelig altid søger at ramme deres publikum på en måde, der gør filmene populære, og indtægten større. Rammer de ikke mentaliteten af deres publikum, bliver filmen et flop. Det betyder, at dét der vises på skærmen, er dét publikum efterspørger.

Vi skal ikke ret mange år tilbage i tiden, før de store blockbuster-film havde mandlige hovedrolleindehavere, som levede højt på deres overlegenhed, smarte replikker, og charmerende smil.

De var blankpolerede uden andre portrætterede følelser, end interessen i den eller de kvindelige skønheder, de spillede overfor, og som de som regel skulle redde eller vinde.

 
Vi var ikke interesserede i mere, end den maskuline definition af det perfekte supermenneske, og følelser var uinteressante og unødvendige i fortællingerne. Så det var de maskulint drevne fortællinger der var populære.

I løbet af det seneste årti, har den moderne hovedrolleindehaver i disse film været igennem noget af en transformation. Først blev heltene mere menneskelige – som det f.eks. skete, da Daniel Craig overtog rollen som James Bond, og vi fik et indblik i dén lidelse og kompleksitet der kan få et menneske til at vælge så foranderlig og farlig en tilværelse, som agent.

Dernæst fik vi via film som f.eks. ”The Joker” indsigt i superskurkenes baggrund. Disse skurke gik fra onde karikaturer, til tragiske skæbner, som vi kunne fatte empati for, selvom vi tog afstand fra deres handlinger. Vi kunne relatere os til smerten.

 
Den blev interessant og vigtig, da vi igennem disse fortællinger forstod, at der altid er en smertefuld årsag bag ubalancerede handlinger. Her begyndte det indre liv og de feminine energier altså langsomt at vinde frem.

Og nu er kvinderne begyndt at indtage helterollen, som vi f.eks. ser det med James Bond der har afgivet titlen som agent 007 til en kvinde. Captain Marvel, der er Marvels første superheltefilm med en rent kvindelig hovedrolleindehaver. Og Enola Holmes, der viser sig at være (mindst) ligeså skarp, som hendes voksne detektiv-bror, Sherlock.

Disse kvinder spiller dog stadig i høj grad helterollerne på mandlige præmisser – dvs. de skildres som værende ligeså intelligente, stærke, smarte osv. som deres mandlige modstykker.

 
Med baggrund i den energetiske udvikling, forventer jeg, at vi i de kommende år begynder at se kvindelige (og bestemt også mandlige) helte, som i ligeså høj grad skildres igennem deres feminine styrker og kvaliteter, som empati, evne til forsoning og at skabe fællesskaber osv.

Vi ser det selvfølgelig allerede lidt – men lur mig, om ikke vi kommer til at se væsentligt mere af det. Har du lyst, kan du ”holde øje” med udviklingen, sammen med mig.

En yderligere healing og udfoldelse af det feminine finder i disse år sted igennem Me Too-bevægelsen.

Selvom det for nogen virker absurd at mange kvinder åbent italesætter episoder, der ligger år eller tilmed årtier tilbage, så er åbenheden og belysningen - også den offentlige - en vigtig del af healingen bagud i tiden.

Fra et energetisk perspektiv, er det nødvendigt at bevæge os til kernen i traumet, og heale ”frys”-reaktionen samt skyld og skam. Og det stikker langt dybere, end ”blot” disse kvinders oplevelser.

Som jeg oplever det, ligger ubalancerne og traumerne kodet ind i vores celler. Vi skal ikke længere tilbage, end vores bedsteforældre og oldeforældre, før en kvinde ikke havde ret til at sige nej til sin mand. Og dén skam der både omgiver kvindens seksualitet og udnyttelsen af hende, gør ”frys”-reaktionen til den mest nærliggende for de fleste der har oplevet overgreb.

 
At dette er ved at ændre sig, og at disse (MANGE) kvinder er i færd med at ”optø fra traumet” og bryde fri af skammen så de kan heale, er ikke blot et stærkt sundheds- og healingstegn for dem selv, men er med til at heale den energetiske og følelsesmæssige overgrebs-arv i slægtslinjerne, så de ikke giver denne energi videre til deres egne sønner og døtre.

Indenfor de næste 2-3 år fornemmer jeg at vi ligeledes kommer til at se tegn på en ophealing af denne energi i mændene.

Det dybe, underliggende tab af den feminine energi i mænd, har hidtil dannet grundlag for den følelsesmæssige nedlukning, der muliggør overgreb. Kun igennem nedlukning af empati, kan vi nemlig skade et andet menneske, og være blinde for, hvor stor skade det gør, både på den anden, og på os selv (for ja, vi skader altid os selv tilsvarende, selv når vi ikke tror det).

Derfor er det ligeså nødvendigt, at denne sorg og skam, kan åbnes og bringes frem i lyset i maskulint perspektiv. En bevægelse, der dog først bliver plads til at udfolde i større skala, når en større andel af overgrebs-traumet kollektivt er healet i det feminine.

 
Men her er ligeledes et vigtigt tegn, der er værd at holde øje med: Om der i de kommende år, og i kølvandet på Me Too, kommer en ærlig bevægelse i det maskuline, der åbner til healingen af sorgen over det feminine fravær i dem. Har du lyst, kan du holde øje sammen med mig, se om også dette tegn udfolder sig, og i så fald hvordan.

Også i direktørstolene rundt omkring i verden og i Danmark, sidder der fremsynede ledere, der ser nødvendigheden i at skabe balance imellem det maskuline og det feminine i lederskabet, i virksomhedskulturerne og i verden.

Der er i stigende grad fokus på det feminine lederskab. Det skal ikke være erstatning for det maskuline. Men fordi verden i årtusinder har været præget af de maskuline energier, så skal vi – som jeg ser det – lige have de feminine godt og grundigt frem i fokus i en kortere periode, så vi lærer dem at kende og vænner os til deres værdi.

Det kan lyde næsten fjollet – at vi skal vænne os til feminine værdier som en del af samfundet.

Men tænk blot på, hvor ofte vi kommer til at sammenligne os med andre. Hvor forvænte vi er med konkurrence, frem for samarbejde og fællesskab. Hvor meget vi fortsat måler og vejer succes og status på ydre, firkantede parametre etc. Hvor meget den indre kritiker kan komme i spil, når vi føler, at vi ikke gør det godt nok i vores liv. Hvor mange mennesker, der stadig lever i knoklementalitet. Hvor mange der ikke ægte kender sig selv og deres indre verden af følelser og fornemmelser, fordi de har lært at ”tage sig sammen” og leve et liv med tempo uden tid til refleksion.

Det er en indgroet del af de fleste menneskers liv, og det tager tid at ”rense ud”. Både i os selv. I samfundet. Og i de instanser der har magten i verden.

 

2021: Tegn på vores indtræden i Ny Tids Bevidsthed.

Af alle disse årsager, er det i mine øjne en nødvendighed, at skiftet kommer indefra og breder sig ud. Præcis som det er i gang med. Det er en nødvendighed at vi får kontakt med den indre verden og begynder at forholde os til os selv. Hvorfor? Fordi langt størstedelen af dét der er ubalanceret og ”skævt” i verden, handler om afkobling fra os selv og hinanden.

Når vi mærker os selv dybt og ægte, så mærker vi også forbundetheden til andre. Når vi mærker forbundetheden, så kan vi simpelthen ikke bevidst træffe beslutninger, der skader andre. Fordi det gør ondt i os, at gøre andre ondt.

Fortsætter tegnene med at vise sig, og går det, som jeg og mange andre forventer, så bliver der langsomt flere og flere mennesker der oplever dette skifte. Energi smitter, og heldigvis smitter positive, opløftende energier langt mere end de negative, så jeg fornemmer at vi begynder at kunne se tegn på at det breder sig positivt i løbet af 2022. Hold øje med det, hvis du har lyst – men husk at det tager tid, og det kan synes at være trægt til at starte med.

 
Er du sensitiv overfor energi og er du bevidst om dét der sker, så har du med stor sandsynlighed allerede stiftet bekendtskab med skiftet indeni dig selv. Er du ikke bekendt med det, så får du nogen af tegnene her: 
  • Det er blevet lidt lettere for dig at være nærværende med dig selv, selv hvis det kun er i få øjeblikke ad gangen.
  • Det er blevet langt mere nødvendigt for dig at være nærværende i dit liv. Du kan måske begynde at mærke, at det føles helt forkert og ukærligt, ikke at være det, og du begynder aktivt at skabe åndehuller til nærvær i dit liv.
  • Du opdager måske, at der er ting, du pludselig ikke længere kan acceptere i dit liv. Et job eller en partner, du bliver nødt til at forlade. Grænser, som du endelig begynder at sætte. Relationer der vælges til eller fra. At bruge tid, energi eller penge på ting, der pludselig intet siger dig.
  • Det kan føles som om at noget gammelt er faldet væk, og som om at du har mistet grebet om livet. Men du mærker måske samtidig en tillid dybt inde – som om at det ikke kan være anderledes.
  • Det er blevet lidt lettere for dig at mærke dine følelser, og være empatisk overfor dig selv. Måske er det tilmed blevet en smule lettere at håndtere dine traumereaktioner – du ved, de reaktioner man kan have, hvor en kraftig reaktion skyller ind, og man slet ikke har noget valg i forhold til hvordan man reagerer. Måske er der en spæd oplevelse af, at du får adgang til noget, som før har været udenfor din rækkevidde.

 

Men hvad med samfundets top? Regeringer og magthavere verden over. Her ser der ikke umiddelbart ud til at være meget skifte i udsigt.. eller hvad?

Som jeg ser det, er de vigtigt at vi forstår, at mange af de mennesker der mest succesfuldt sidder på magten rundt omkring i dag, er dem der har været allerbedst til at spille efter den gamle tids spilleregler.

At lukke ned for sig selv, deres følelser og for empati, og at gå benhårdt efter målet, er dét der har fået dem dertil hvor de er i dag. I den gamle tids energi har der været hård konkurrence og ”kill or be killed” mentalitet i mange brancher, inklusiv politik.

At mestre de maskuline kvaliteter er på ingen måde en dårlig ting. Men det bliver en udfordring, hvis værdierne er ubalancerede, og de heller ikke er afbalancerede med de feminine. Så det er vigtigt ikke at dømme og udskamme, men derimod forstå, at den der spiller spillet bedst, er den der vinder. I den gamle tid spillede du spillet bedst, hvis du lukkede helt ned for din indre verden, og levede efter ambitioner og stålsat mindset.

 
At mestre evnen til indre nedlukning, vil nødvendigvis medføre, at dét skifte jeg her taler om, ikke er synligt i toppen til at starte med.

Selvom jeg ser og oplever det sådan, at dette skifte kommer til at vedrøre hvert eneste menneske på planeten, så er det klart, at de der først mærker det, er dem der er mest sensitive. Den slags, mennesker, der med stor sandsynlighed ville "knække midt over" indeni, hvis de oplevede de hårde energier, der lige nu er mest af, i toppen.

Disse sensitive mennesker mærker det i energien først. Dernæst vil de begynde at se tegn (ligesom ovenstående) i deres egen virkelighed.

 
Langsomt begynder energierne at nå til mennesker, der ikke er energi-sensitive, men alligevel mærker, at der sker et eller andet, de måske ikke forstår. Og det ser jeg faktisk i min egen omgangskreds. At ikke-sensitive begynder at tale om dét de mærker og ser i deres liv, som relaterer sig til dette.

Efter lidt tid, vil også disse mennesker begynde at se ændringer i deres egne fysiske liv. Og til sidst vil energien nå til dem, der mest effektivt har lukket ned, og som har brug for at ”marinere” i den så længe som muligt, før også disse er klar.

Af den årsag er min fornemmelse, at bevægelsen kommer indefra og nedefra og breder sig ud. Jeg tror ikke, at vi ser tegn på skiftet i toppen før om et par år. Jeg fornemmer at vores forventninger til livet, hvad vi kan forvente ansvarligt af os selv og af hinanden, vil ændre sig. Og dette skifte vil politikerne blive nødt til at afspejle i deres politik, hvis de vil vælges og genvælges. Og så begynder vi at se det – også i den ”type” der bliver valgt ind i politik, i de kommende år. Det er endnu en ting du kan holde øje med, hvis du har lyst.

Jeg har en stærk fornemmelse af at have siddet og skrevet alt dette, og så smiles der lidt overbærende i energien af mig. Fornemmelsen er, at der kommer til at ske nogle skift og begivenheder, der ændrer tingene på måder, som vi ikke kan forstå, fordi vi lige nu slet ikke kan forestille os det. Og derfor ikke ser. ”Bare vent”, hører jeg for mit indre øre. Og jeg bliver spændt og nysgerrig, og glæder mig.

Jeg kan sagtens tage fejl – for jeg har ingen beviser. Intet af ovenstående kan vejes og testes i et laboratorie. Men der er så mange tegn, og jeg bliver tryg og spændt og glad, hver eneste gang jeg ser endnu en "lille" ændring, som bekræfter at noget stort er skiftet i energien.

Jeg glæder mig til at se det hele udfolde sig. Se, om det er sandt, alt dét vi er så mange der ser og mærker. Det ved vi først, når det er sket. Vi taler ikke om 20-50 år. Det er lige nu og her, og de næste 3-5 år, at bolden virkelig ruller.

Hold gerne øje med det, hvis du er nysgerrig. Uanset om du er skeptisk, neutral eller begejstret. Tiden vil vise, om det sker.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.