Energetic Leader Academy

En invitation ind i dit fulde potentiale: Til dig der mærker, at du er sat i verden for et gøre en forskel på et større plan.

 

 

 

Velkommen til en anderledes uddannelse.

Du er helt unik. Dine gaver, styrker, din vibration og din evne til at inspirere - det er kun dig, der rummer denne kombination. Dit bidrag i verden er vigtigt. Og tiden til at bidrage fuldt og helt - er nu.

Energetic Leader Academy er anderledes på dén måde, at du uddannes til at indtage dit fulde potentiale, i din egen unikke form. Du føler dig kaldet til noget større, og er sandsynligvis godt på vej - men er der ikke endnu. Og dét der står i vejen for dig, er ligeså individuelt og unikt som resten af dig. 

Undervisningen er derfor ligeledes i høj grad individuel, og sammensat med to overordnede mål for øje:  

 1. At åbne for din indre visdom og vished, så du tydeligt mærker dit kald og dén guidance du har brug for, samt lærer at bruge den på en powerfuld og tydelig måde, der får tingene til at lykkes, let og ubesværet. 
 2. Opløsningen af alle former for forhindringer, indre såvel som ydre, der holder dig tilbage. Der arbejdes både i energien og helt lavpraktisk på det fysiske plan, så vi kommer hele vejen rundt.

Vigtig, personlig note: Uddannelsen er energimæssigt baseret på en ny type bevidstheds-indstrømning på kloden, der ikke kan indfanges og beskrives med ord. Men jeg har lagt denne energi ind i beskrivelsen her på siden, så den tydeligt kan fornemmes, når du mærker ind på den. Derfor får du det mest præcise billede af uddannelsen og dens potentiale, hvis du først og fremmest lytter med hjerte og sjæl, mens du læser.

Hvad er en "Energetic Leader"?

Titlen Energetic Leader er kanaliseret, sammen med opfordringen til at skabe denne uddannelse. At være leder af den nye tid er ikke drevet af en ambition om magt og prestige. Ønsket om at gå forrest er ikke drevet af personlige motiver, men udspringer af et dybfølt ønske om at tjene menneskeheden. 

At være Energetic Leader er at være et funklende fyrtårn. Du leder reelt ikke andre - derimod er du den reneste, mest autentiske og lysende leder i din egen verden/eget liv.

Når du er en fuldt forbundet og powerfuld sjæl - når du har indtaget alle dele af dit liv med passion, lethed og overflod, bliver du "skabelonen", som andre kan spejle sig i. En Energetic Leader hjælper dermed andre, ikke ved at lede dem, men ved at vise dem hvordan de leder sig selv.

Hvordan netop din rolle som Energetic Leader kommer til at udfolde sig efter endt uddannelse, afhænger af dit kald. Du kan således arbejde f.eks. terapeutisk, kunstnerisk, med healing, klarsyn, kreativt - eller noget helt andet. Du kan føle dig kaldet til at skabe uddannelser, kurser, forløb eller skrive bøger. Dybest inde ved du, præcis hvad du skal. Energetic Leader Academy danner bro mellem dit nuværende udgangspunkt, og dér hvor du skal hen, så dét at gå den sidste del af vejen bliver hurtigere, lettere, mere powerfuld og tydelig for dig. 

Uanset retning gælder det, at du efter 2-3 måneder på uddannelsen vil have fået redskaberne til at skabe en begyndende forretning ud af dét du har lært. Har du i forvejen en forretning, vil du kunne anvende dét du lærer, fra dag 1. Og som en grundsten i uddannelsen, vil du lære - ikke blot at nå ud til større mængder af mennesker - men til de mennesker, der er det helt rigtige match for dig. Derved dannes grundlag for en strøm af flow, formål og overflod i dit virke.

Hvorfor denne uddannelse?

Der sker enorme ændringer på verdensplan i disse år. I takt med at frekvensen på kloden stiger, vågner flere og flere mennesker op til en ny virkelighed. Og den helt store bølge af ny bevidsthed synes at lande på kloden i 2022.

For mange millioner mennesker verden over, kan disse nye bevidsthedsbølger afføde eksistentielle kriser i de kommende år. Derfor bliver grupper af lysarbejdere nu kaldet til at gå foran med lys og inspiration mens det sker. Er du én af disse lysarbejdere, har du sandsynligvis længe følt et indre kald mod noget større, som i denne tid synes at kalde på dig i en grad, du ikke længere kan ignorere. 

På Energetic Leader Academy kanaliseres den healing, læring og aktivering der er behov for, for at hver enkelt er klar til at guide og hjælpe på et lokalt/nationalt/internationalt plan (afhængig af den enkeltes ønsker). Den kanaliserede undervisning kombineres med praktisk undervisning i den nye tids business-energier, så du kan skabe den blomstrende overflod i dit liv, der matcher dit højeste potentiale.

Opbygning og indhold:

Energetic Leader Academy er en 1-årig uddannelse indeholdende såvel energetisk som praktisk undervisning. Undervisningen foregår primært online, men der vil i løbet af året være 3-4 weekender med mulighed for fysisk fremmøde.

 

Overordnede temaer, som vi arbejder dybdegående med, er bl.a:

Formål og kald

Aktivering af dit sjælskald og din sjælssang. Sjælssangen vækker mindet om dit dybeste væsen og synger dig hjem, i overensstemmelse med dit kald. 

Herigennem bliver kaldet kraftigere, og det bliver nemmere at mærke hvordan du følger, ærer og tjener det fra et rent sted.

Dine særlige gaver

Aktivering af hukommelsen om de sjælsgaver, som du endnu ikke har taget ejerskab over i dette liv.

Når bevidstheden om gaverne er åbnet, skabes en ceremoniel initiering, hvor gaverne aktiveres, og deres anvendelse øves på det jordiske plan.

Blokeringer, frygt, ego & forhindringer

Der åbnes til en dybere forståelse for den menneskelige natur, og gaverne i dét der blokerer dig.

Igennem denne forståelse, åbnes til en frisættelse af dét der ikke længere tjener dig, og et dybere, mere harmonisk samspil med de blokeringer du stadig har behov for at bære med dig. 

Det autentiske budskab

Din rene, autentiske stemme, og hvordan netop du bedst formidler den.

Der vil både åbnes til dit autentiske udtryk energetisk, og du vil få praktisk øvelse i at lade den skinne igennem i dit virke.

Hjertebusiness

En powerfuld hjertebusiness er i opbygning simpel og ligetil. Her får du muligheden for at skabe (eller tilpasse) en overskuelig og inspirerende business der vokser sammen med dit potentiale.

Der arbejdes både med energien og de praktiske aspekter.

Ren & autentisk markedsføring

Energien i gamle forestillinger om salg og markedsføring renses, og ny energi downloades og integreres.

Der arbejdes med salg i den rene, ligeværdige og autentiske form, mens nye forståelser og handlemåder integreres, både energetisk og praktisk. 

Drivkraft, berettigelse & manifestering

Aktivering af din egen unikke drivkraft som kilde til dyb og powerfuld manifestering.

Der åbnes til et balanceret udgangspunkt af værdighed og berettigelse i dig, og du lærer at manifestere ud fra energien i dit højeste potentiale, til alles højeste bedste.

De energetiske planer & deres anvendelse.

En kærlig, bevidst og ansvarlig tilgang til energien i dit arbejde sikrer, at du gør en større forskel for dine klienter, medmennesker og verden - samtidig med at arbejdet både bliver lettere, sjovere og mere meningsfyldt.

Energiens anvendelse ligger som et gennemgående tema igennem hele uddannelsen.

Mere konkret betyder det, at du undervejs på uddannelsen bl.a. vil:

 • Lære at kommunikere og formidle rent og autentisk i din business.
 • Modtage praktisk træning i synlighed, så du kan nå ud til et langt større publikum.
 • Lære at takle modgang, kritik og modstand med ro, venlighed og værdighed, samt at stå stærkt i dit eget lys.
 • Forløse størstedelen af dén frygt og de overbevisninger som holder dig tilbage på alle planer af dit liv.
 • Udvikle/videreudvikle dine evner og kunnen indenfor dit sjælskald.
 • Lære at opbygge din business på en simpel, let og legende måde, der skaber stor værdi for verden, for dine klienter og for dig. Jeg tilstræber i undervisningen, at du får opbygget en fuldt funktionel og blomstrende business med udgangspunkt i dit sjælskald, inden uddannelsen slutter.
 • Åbne for overflod og lære at manifestere - ikke blot i teorien, men i anvendelig, håndgribelig praksis.
 • Lære at sælge og markedsføre på en positiv, autentisk og værdig måde, som taler til de rigtige mennesker. 
 • Og meget mere

Uddannelsens form & praktisk information

Energetic Leader Academy bliver et internationalt, engelsksproget hold, med opstart 21. april 2022.

Hovedparten af undervisningen foregår online via webinar- og streamingprogrammer. Du modtager links til al undervisning så du kan deltage live, samt adgang til et lukket space, hvor du kan se/gense lektionerne. Der er således ikke noget krav om at deltage live, men det anbefales at du gør det når du kan.

3-4 gange i løbet af året vil der være mulighed for at mødes fysisk til undervisning. Disse møder vil foregå på forskellige lokationer. Mindst ét af møderne vil foregå i Danmark, mens resten vil ligge i Algarve i Portugal (hvor jeg bor) og have karakter af et retreat over flere dage. Har du ikke lyst eller mulighed for at deltage fysisk, kan du være med via streaming som normalt.

En typisk måned består af:

 • En fuld undervisnings-weekend med hhv. 3 timers undervisning fredag samt 4 timer lørdag og søndag. 
 • Online Q&A sessioner hver anden uge.

90 % af undervisningen på uddannelsen er rent kanaliseret. Det sikrer deltagerne den reneste og mest powerfulde undervisning. De resterende 10 % er undervisning af helt lavpraktisk karakter.

Grundet undervisningens karakter, vil der kun være et meget begrænset skriftligt pensum.

Intro-materiale fra d. 1. januar.

Til dig der skal med på uddannelsen, vil det første intro- og bonusmateriale blive frigivet allerede i marts, så du kan komme godt fra start.

Her vil du bl.a modtage video-undervisning i hvordan du både praktisk og energetisk skaber et simpelt og rent fundament, som danner grundlag for at dit sjælskald bliver et rum for overflod, kærlighed og flow i dit liv. 

Materialet er særdeles brugbart, uanset hvor langt du med din hjertebusiness.

Økonomi og tilmelding

Den 1-årige Energetic Leader Academy koster EUR 9.500,- som engangsbeløb eller EUR 1.000,- månedligt i 12 rater.

Følger du undervisningen og arbejder dedikeret med materialet, er der stor sandsynlighed for at din investering er tjent hjem igen inden uddannelsen slutter.

 

Er uddannelsen rigtig for dig?

Det ved du, hvis du har læst beskrivelsen og alt i dig råber et stort og rungende "JA". Langt vigtigere end hvad du tænker, er hvad du mærker. Det er en uddannelse med et helt ubeskriveligt potentiale - såfremt den er et match for dig.

Føles det rigtigt helt ind i hjertet, så kontakt mig for en session med udgangspunkt i afklaring og evt. optagelse, hvor jeg ligeledes mærker ind i om vi er et match. Sessionen er gratis og jeg lover dig at du får noget dejligt og positivt med dig, uanset om vi sammen vurderer at vi skal følges ad på uddannelsen eller ej.

Om Havanna Luma og
baggrunden for ELA

Energetic Leader Academy er frugterne af fem års intensivt spirituelt arbejde, personligt såvel som med flere hundrede klienter samt kursister på forløbene Rebirth og Shine Your Light

I november 2020 startede 24 tindrende Energetic Leaders på det første uddannelseshold, som var på dansk, med titlen "Den Spirituelle Verdenslederuddannelse". Nu er det så tid til at søsætte det første internationale hold med ledere fra hele verden.

Jeg er dybt taknemmelig, ydmyg og samtidig konge-begejstret over den ære det er at bære denne uddannelse og de nye, spændende energier ind i verden.

Min erfaring fra det nuværende, kørende uddannelseshold er, at der åbnes muligheder undervejs, der ikke tidligere har været tilgængelige for os.

Og at være eventyrer og opdagelsesrejsende ind i nye energetiske verdener og muligheder, og igennem ny forståelse og dyb healing bidrage til transformation ind i kærlighed for så mange mennesker som muligt, er min personlige drivkraft.

Det er præcis dét der er mit sjælskald, og som fylder mit virke med en følelse af formål og overflod.

Og det vil være en ære at holde et kærligt rum for dig, så du kan udfolde alt dét storslåede og vidunderlige du er skabt til, på din måde.

Kærligst, Havanna